Waarom het beter is om door de neus te ademen

Met veel plezier heb ik naar de podcast geluisterd van Richard de Leth. Hij ging in gesprek met Dick Kuiper, oprichter van het Butyeko instituut. De missie van Dick Kuiper is om mensen gezond te leren ademen. Ik deel deze missie en ben nog elke dag dankbaar dat ik in 2016 de Buteyko training bij Dick Kuiper heb gevolgd. Ik kon nauwelijks een trap op zonder buiten adem te zijn en ik functioneerde niet meer. Lees er meer over in ‘Mijn verhaal’.

Ik heb ontdekt dat het beter is om door de neus te ademen. Dit heeft vele voordelen en ik deel graag een aantal met je. De neusademhaling is een belangrijk onderdeel van de Buteyko-methode. Hiernaast zijn er meerdere technieken om weer volop te kunnen genieten van het leven. Omdat iedereen verschillend is, zijn de methoden dat ook per persoon. Ik wil je dan ook graag uitnodigen in mijn praktijk. Zo kunnen we kijken waar jij behoefte aan hebt en hoe Buteyko je daarbij kan helpen.

9 redenen waarom het beter is om door de neus te ademen:

Zuurstofopname

Adem je door de neus dan zorgt dat voor een betere filtratie en bevochtiging van de ingeademde lucht. Hierdoor wordt de zuurstofopname in de longen geoptimaliseerd.

Verkeerd ademhalingspatroon

De Buteyko-methode benadrukt dat ademen door de mond leidt tot een verkeerd ademhalingspatroon. Dit kan leiden tot overmatig ademen en uiteindelijk diverse gezondheidsproblemen.

Stikstofdioxideproductie

Als je door de neus ademt, dan bevordert dat de productie van stikstofdioxide. En dit is weer gunstig voor de verwijding van de luchtwegen en je hebt op deze manier een betere verspreiding van zuurstof in het lichaam.

Koolstofdioxide

Met het ademen door de neus ontstaat een lichte verhoging van het koolstofdioxide niveau. Dit is zeer gunstig voor de zuurstofafgifte aan weefsels en organen in het lichaam.

Luchtwegweerstand

De neusgaten zorgen ervoor dat de ademhaling wordt gereguleerd. Door het ademen door de neus voorkom je een te diepe of te snelle ademhaling.

Vochtbalans

Een goede ademhaling gaat samen met een gezonde vochtbalans. Als je door de neus ademt zorg je voor een gezonde vochtbalans in de luchtwegen en de longen.

Efficiëntere ademhaling

Neusademhaling stimuleert de juiste betrokkenheid van het diafragma bij de ademhaling. Dit verbetert de efficiëntie van de ademhaling.

Een gezonde mond

Voorkom tandheelkundige problemen door het ademen door de neus. Bacteriën krijgen minder kans en de mondflora zal optimaliseren.

Stimuleren van het parasympathische zenuwstelsel

Een neusademhaling stimuleert en activeert het parasympathische  zenuwstelsel. Dit zorgt voor ontspanning en stressvermindering. Uiteindelijk resulteert dit in een algeheel verbetert gevoel van welzijn.

Ik begrijp dat sommige woorden vraagtekens oproepen. Ik was vroeger ook niet bekend met het diafragma, het parasympathische zenuwstelsel of stikstofdioxideproductie. Ik ga dan ook graag het gesprek met je aan om dit uit te leggen. Ik laat je graag de voordelen ervaren van de Buteyko-methode. Zet jezelf en jouw gezondheid op nummer een en laat het geen belemmering voor je zijn. Ook jij mag volop genieten van het leven.